Uppvaktning i skarvkolonin

Det här beteendet hade jag inte sett hos skarvar tidigare. Honan eller hanen har uppspända stjärtfjädrar som en tjädertupp i spel, kastar med huvudet och viftar med vingarna. Det här beteendet finns beskrivet i en artikel av Adriaan Kortlandt i Ardea 83:11-25 (1995).