Under ytan med mindre vattensalamander

I början av maj leker de mindre vattensalamandrarna. Emil satte en vattentät filmkamera under ytan på sin damm för att få komma dem lite närmare. Hur många salamandrar hittar du?