Tillväxt dag till dag

Vi fyllde på med ytterligare en klump ägg i slutet av april och några av äggen lade vi i en liten burk för att följa utvecklingen. När de små prickarna i äggen kommer igång med sin tillväxt går det väldigt fort. Det är bara en dag mellan bilderna i bildgalleriet. På den tredje bilden kan man se ynglens yttre gälar som sticker ut som fransar.