Stängsel som håller rovdjuren ute

Att stängsla bra är en bra förebyggande åtgärd för att hindra rovdjursangrepp. Det är lättare att hindra stora rovdjur från att gå in i en hage innan en attack har skett. Stora rovdjur är opportunister och krånglar inte till det i onödan. När ett angrepp på tamdjur väl skett blir det svårare att stängsla ut dem efteråt.

Sebastian Olofsson, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Uppsala län, berättar om hur ett rovdjursavvisande stängsel fungerar.

I Sverige är det Viltskadecenter som fått statens uppdrag att utvärdera olika förebyggande åtgärder för att förhindra skador från stora rovdjur på tamdjur. Viltskadecenters slutsats är att femtrådiga stängsel fungerar bra mot varg. All erfarenhet tyder på att de stängsel som fungerar mot varg oftast fungerar lika bra mot björn som också är ett relativt stort djur.

Mot lodjur tycks det bästa stängslet vara ett vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar, en hög och en låg. Det är svårt för större individer att klättra över nätet och för de mindre att gå igenom maskorna utan att få kraftiga stötar. Ett sådant stängsel fungerar även mycket bra mot varg och björn.

Läs mer på Viltskadecenters hemsida. Kontaktinformation finns på Länsstyrelsen i Uppsala läns hemsida.