Så tänker en fågel med Johan Lind

Ovan live-sänds föredraget kl 14-15, söndag 25 mars 2018.

Hur mycket tänker egentligen fåglar? Kråkfåglar använder verktyg och nötskrikor minns hundratals ekollongömmor i över ett halvår. Ny forskning vid Stockholms universitet om fåglars och andra djurs intelligens ger en ny bild av hur djurs komplexa beteenden utvecklas. Johan Lind, forskare vid Stockholms universitet och prisbelönad naturfotograf, visar bilder och berättar populärvetenskapligt om sin forskning och de senaste rönen om fåglars tänkande, minne och intelligens.

Johan är intresserad av både djurs och människors beteenden. I sin forskning försöker han ta reda på hur djur kan lära sig olika beteenden och hur det skiljer sig från hur människor lär sig. Han har en bakgrund i etologi men arbetar nu tvärvetenskapligt vid gränsen mellan etologi, psykologi och antropologi.