Rödmurarbi på stekelhotell

Idag är det populärt att göra stekelhotell. Här kan du se en film på ett rödmurarbi som tar med sig pollen till en hålighet i ett stekelhotell. Den här arten är det vanligaste vildbiet som bygger sina yngelkammare i just stekelhotell. Filmat av Emil i början av maj utanför Uppsala.