Om tjädern och skogen med Jacob Höglund

Tjädern har orsakat en het debatt i naturvårdsverige. Vissa menar att tjädern minskar kraftigt på grund av det moderna skogsbruket, andra menar att tjädern inte påverkas nämnvärt. Här presenterar Jacob Höglund, professor i evolutionär bevarandegenetik på Uppsala universitet, en samlad bild av kunskapsläget i Sverige. Jacob har, förutom att intressera sig för tjädern, också jobbat med orre och dubbelbeckasin bland annat.

Föredraget hölls på Biotopia och arrangerades av Skogsgruppen, Naturskyddsföreningen Uppsala län.