Lär dig skogens signalarter

Signalarter används vid praktiska naturvärdesinventeringar i skog för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande skogsområde som kan vara nyckelbiotop.

Här kommer vi att lägga upp filmer som Biotopia producerat om hur man känner igen några av alla de signalarter som finns. Ofta så indikerar signalarterna att det funnits skog på platsen under väldigt lång tid och att skogen aldrig kalhuggits. De är en del av naturskogens ekosystem, från den skiraste mossa till den hårdaste ticka.

Naturvägledaren Maria Brandt visar hur man känner igen rosenticka.
Signalarten ullticka presenteras av Daniel Schrire. Om du hittar ullticka ska du leta efter de ovanligare arterna rosenticka och rynkskinn. De finns inte sällan tillsammans.
Signalarten vedticka (S) presenteras av Emil V. Nilsson
Signalarten rynkskinn (VU) presenteras av Anna Lagerqvist
Signalarten garnlav (NT) presenteras av Helena Björnström
Signalarten granticka (NT) presenteras av Helena Björnström

Vill du veta mer om signalarter rekommenderar vi boken “Skyddsvärd skog, naturvårdsarter och andra kriterier för naturvårdsbedömning” av Johan Nitare, Skogsstyrelsen. Ett annat tips är att använda ArtDatabankens webbsida Artfakta där man genom att välja “Naturvård” får se om en art är en av Skogsstyrelsens signalarter, men man kan också få hjälp med artbestämning. Det går också att rapportera direkt till Artportalen därifrån.