Varför får vi istider?

Istider börjar när klimatet blir kallare. Den snö som faller på bergskedjornas glaciärer hinner inte smälta bort under sommaren. När ny snö faller vintern därpå packas den gamla samman mer och mer. Tids nog bildas is. När isarna väl har börjat växa behövs oftast ingen ytterligare ändring av klimatet för att en ny istid ska börja. Isarna skapar nämligen själva ett kyligt klimat runt omkring sig.

Vad är det då som orsakar de förändringar i klimatet som sätter igång en istid? Man tror det har att göra med ändringar i jordens bana runt solen och hur jordaxeln lutar. Denna teori kallas för Milankovitch cykler.

Läs mer om Milankovitch cykler
Läs mer om klimatet på SMHI:s hemsida