En lång vinter

Ingen vet hur många istider som förekommit på jorden, men vi vet att det är många.

För 2,5 miljoner år sedan började Kvartärtiden. Långa istider avlöstes av varmare perioder då isen smälte bort. Under värmeperioderna var klimatet ganska likt det vi har idag. Man tror att vi just nu befinner oss mellan två istider. Men det kommer att dröja många tusen år innan en ny istid kommer.

Den senaste istiden började för drygt 100 000 år sedan. Den föregicks av en värmeperiod. Man har hittat spår från människans förfäder som levde då. Bland annat i norra Finland där man i en grotta i Bötom har funnit spår av neanderthalare. Isen som drev det mesta livet på flykt nåde sin kulmen för 20 000 år sedan. Därefter drog den sig tillbaka.

Läs mer om neanderthalfynden i Bötom