Grodbloggen

På vårarna tar vi in grodägg av vanlig groda från en vattenpöl i skogen till ett akvarium på Biotopia för att följa deras förvandling. Här kan du följa med i bloggen vad som händer med grodorna. Det finns många tips om hur man sköter grodyngel i akvarium i våra äldre inlägg. Följ med i grodornas spännande förvandling. Bloggen är mest aktiv från april-juni.