Jordens inre

Om man tänker sig jorden som ett äpple så skulle jordskorpan (6) vara ungefär lika tjock som skalet. Här i Sverige är det skalet 40 till 50 kilometer tjockt. Som tunnast är jordskorpan under de stora oceanerna, bara drygt sju kilometer. Under jordskorpan finns något som vi kallar för manteln. Den består av järn- och magnesiumrika mineraler och går ända ner till den tunga jordkärnan. På äpplet skulle alltså manteln vara det saftiga köttet mellan skalet och kärnhuset. Den översta delen av manteln (5) utgör tillsammans med jordskorpan något som kallas för litosfären. Litosfären är uppdelad i plattor som rör sig på den övre manteln (4). Detta är möjligt då den övre manteln varken är fast eller flytande utan ett mellanting, ungefär som en deg. Den undre manteln (3), som omringar jordkärnan, är däremot fast. Längst inne i jorden hittar vi kärnan. Den består av yttre kärnan (2), som man tror är flytande, och inre kärnan (1) som verkar vara fast. Längst inne i kärnan är det flera tusen grader varmt.

Mer om jordens uppbyggnad