Bergssäkert

Känner du hur marken rör sig? Under oss finns de enorma plattor som utgör jordskorpan. Dessa flyttar sig några centimeter varje år. När plattorna kolliderar eller glider isär så kan jordbävningar braka lös, vulkaner bildas och bergskedjor växa upp.