Behöver man tillstånd för att samla in grodägg?

Reglerna kring grodor och insamling av grodägg är lite krångliga så vi ska här försöka förklara vad som gäller.

Huvudregeln är att alla Sveriges groddjur är fridlysta. Det finns ovanliga arter, som behöver särskild hänsyn, t.ex. större vattensalamander, gölgroda, grönfläckig padda som man aldrig får döda, skada, fånga eller flytta. För några av de vanliga arterna, som tex vanlig groda finns ett undantag från fridlysningsbestämmelsen, som tillåter att man under vissa omständigheter får ta en mindre mängd ägg och studera utvecklingen till vuxet djur. Det som krävs är t.ex att man sätter ut grodorna i samma damm där man samlat äggen, så fort de blivit färdiga smågrodor.

Att alltid sätta tillbaka ynglen på samma plats är viktigt eftersom man annars kan hjälpa till att sprida sjukdomar mellan olika grodpopulationer. Grodor kan precis som vi människor drabbas av virus, bakterier och svampsjukdomar, och groddjur har på många håll i världen drabbats hårt av olika infektionssjukdomar. För att inte sjukdomar och parasiter ska spridas, är det därför viktigt att se till att grodorna inte flyttas runt mellan olika vattendrag. Det kan nämligen finnas osynliga infektioner som “liftar” med grodorna, och som kan hänga med i förflyttningarna.

På Biotopia har vi sökt tillstånd hos länsstyrelsen för att samla och förevisa ynglen. Museer, djurparker och offentliga platser där man visar upp djur, kan alltså behöva ett speciellt tillstånd för det.