Aspens dag i Fyrisån

 

Möt aspen i Fyrisån! Denna dag vill vi uppmärksamma aspen och andra fiskar i Fyrisån samt de åtgärder som gjorts av Uppsala kommun och Naturskyddsföreningen för att underlätta för vandrande fisk i ån. Vid denna tid på året kan nära på femhundra aspar, fiskar som är runt halvmetern långa, vandra upp via fisktrappan vid Islandsfallet till Aspforsen vid Dombron för att leka inne i centrala Uppsala. Detta är vårt sätt att delta i internationella dagen för fiskvandring. Vi lanserar även en mobilguide om asp och vandrande fisk i de centrala delarna av Fyrisån.