Uteutmaningen – Liv i gamla träd

I gamla träd finns det ofta massor av liv. Det kan vara mossor, insekter, lavar, fåglar, spindlar, svampar och massa annat som trivs där. Ut och spana om du kan hitta nåt gammalt träd och om du tittar riktigt noga kan du hitta några av trädets alla inneboende. Det här roliga trädet i filmen är ihåligt så man kan gå in i det! Det hittar ni i Eriksberg, Hågadalen, längs med Håga ån.