Förstudie på Biotopia om klimatinformation

Under 2024 genomför Biotopia, biologiska museet, en förstudie om museet kan vara en av kommunens centrala platser för kommunikation om klimatförändringar. Syftet är att öka synligheten för klimatfrågor i staden och ge kommunens invånare svar på följande frågeställningar: 

  • Hur förväntas Sverige och vår lokala miljö påverkas av förändringar i klimatet? 
  • Vad görs på lokal, nationell och global nivå för att minska effekterna av klimatförändringar? 
  • Vilka anpassningar har redan gjorts och kommer att göras i Uppsala kommun för att bättre hantera effekterna av klimatförändringar? 
  • Hur kan man som privatperson utrustas med kompetenser för att påverka sin närmiljö att bidra till ett minskat klimatavtryck? 

Här kan du se aktiviteter som ingår i satsningen