Vi är alla stjärnstoft

 

Under en stjärnas liv bildas bl.a. för oss livsviktiga grundämnen som syre och kol. Andres Lundgren berättar hur det går till.