Utedag vår/sommar/höst: Vandring i Storskogen

Ta med dina elever ut och upptäck den biologiska mångfalden i skogen!

Vad är egentligen en skog? Under den här vandringen får eleverna upptäcka att en skog är så mycket mer än bara träd utan mängder av olika arter av svampar, mossor, lavar, fåglar, småkryp och andra djur. En mosaik av djur och växter som tillsammans bildar det ekosystem som utgör grunden för biologisk mångfald. Vi berättar om skogens värden och betydelse för oss människor och för andra levande organismer. Eleverna får oxå en utmaning i att själva leta och identifiera signalarter som visar att skogen är skyddsvärd.

Vandringen är 5 km och bitvis utmanande då den går på slingriga stigar över stock och sten. På vägen tillbaka passerar vi Smultronstället Gammelskogen i Storskogen där eleverna kan få chans att besöka Trollberget.

Vandringen görs över en hel skoldag (minimum 4 timmar) med abonnerad naturbuss som ni bokar själva från och till er skola. Läs mer om naturbussen på Kubik.

Kontakta oss för bokning: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370

Bokningsbar från april 2021

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet