Utedag Vår/försommar: Liv i Vatten vid Ulva Kvarn

Vatten ger liv! Men vilka olika djurgrupper kan man hitta i vattenmiljön? Och vilka anpassningar har de för den miljö de lever i? Genom en ekologisk undersökning av livet i Fyrisån vid Ulva Kvarn får eleverna praktiska erfarenheter av fältstuider och artbestämning. Vi närmar oss begreppen ekosystem och biologisk mångfald på ett konkret plan i och med att olika elevgrupper får jämföra artsammanssättningen i rinnande respektive stilla vatten.

Utedagen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h). Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/fika och vattenflaska. Ni tar er till Ulva Kvarn med konstnadsfri Naturbuss vilken ni bokar via Pedagog Uppsalas sida. Aktiviteten startar av avslutas vid stora parkeringsplatsen vid Ulva Kvarn.

Aktiviteten är bokningsbar från mitten av april – juni.

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Passar inte datumen i utbudsbokningen? Kontakta oss direkt mer era önskemål så gör vi vad vi kan för att tillgodose dem.

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet