Svampar

Under den här övningen är vi ute i en lämplig skog, tex Stadsskogen och tittar på allt som är svamp. Eleverna får jobba i små grupper med att samla in svampar och göra en svamputställning. Sedan artbestämmer de svamparna så långt det är möjligt med hjälp av en fältnyckel och litteratur. Vi avslutar med en gemensam genomgång där vi går runt till alla utställningar och pratar om några olika saker vid varje grupp beroende på vad de har hittat. Fokus är inte främst på arter utan på att eleverna ska börja se svampar, lära sig hur de kan skilja på olika grupper av svampar, förstå svamparnas olika roller i ekosystemet och få ett hum om svampars koppling till olika naturmiljöer.

Boka denna aktivitet

[contact-form-7 id="311" title="Bokning av skolaktivitet"]

Sök skolaktivitet