Naturen och den biologiska mångfalden

Naturen är på många vis fantastisk och inbjudande! Men hur är arterna i naturen kopplade till varandra? Och hur beroende av naturen är vi människor? Denna aktivitet klargör vad en art är samt belyser sambanden mellan arterna, även människan, i ett ekosystem.

Bokningsbar jan-mars

Ta del av all information och gör din bokning på Utbudsbokningen:

Naturen och den biologiska mångfalden

Boka denna aktivitet

Error: Contact form not found.

Sök skolaktivitet