Fälthjälp

På Biotopia arbetar biologer, naturgeografer och biogeovetare med stor erfarenhet att anordna aktiviteter ute i olika naturområden. Vi kan hjälpa till med exkursioner och  fältstudier inom olika områden i biologi och naturgeografi för gymnasiet.

Temat kan variera beroende på årstid och hur det passar in i kursen. Några exempel på teman är djurspår, fåglar, fjärilar, botanik, svamp eller kvartärgeologi, men det går bra att komma med egna förslag.

Vi kan tipsa om vilka naturområden som kan passa och lämpliga övningar att göra i fält. Personal från Biotopia kan också ofta följa med och hålla i fältövningarna.

Boka denna aktivitet

[contact-form-7 id="311" title="Bokning av skolaktivitet"]

Sök skolaktivitet