Räddning ur vågornas skum

 

Hör den spännande berättelsen om Perseus och hans äventyr. Kan du hitta honom på himmelen?