Workshop – Digitala verktyg till skogsinventering

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 23 oktober 2019
Ekonomikum

Välkomna till en workshopskväll där du kan komma med alla dina frågor och problem runt användning av digitala verktyg för skoglig inventering. Vad kvällen kommer innebära styrs av deltagarnas önskemål och behov.

Sök aktivitet