Viva Vatten!

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 10 april 2019
Biotopia
Ekonomikum

Viva vatten – Inspiration och tips för dig som vill arbeta för friskare vatten 

Biotopia välkomnar Mia Svedäng från Naturskyddsföreningens projekt Viva Vatten! Här får vi information om konkreta åtgärder vi alla kan göra för att bidra till en friskare och artrikare vattenmiljö. Tveka inte att ställa dina frågor kring vattenprojekt i din närmiljö. Ta gärna med bilder, kartor eller liknade för att få tips och råd!

Viva vatten! 

Larmrapporterna om miljötillståndet i våra sjöar och hav duggar tätt. Ibland kan det kännas som om allt är kört och att man som privatperson inte kan göra någonting. Viva vatten vill ändra på det!

De flesta miljöproblemen i sjöar och hav är storskaliga och kräver nationella och internationella lösningar. Viva vatten fokuserar istället på småskaliga åtgärder man faktiskt kan genomföra på egen hand för att förbättra vattenmiljön och öka den biologiska mångfalden.

Läs mer om Viva vatten här: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-vatten

 

Sök aktivitet