Vilda blommornas dag, Hjälstaviken

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Vi samlas vid Skönsberg parkering vid norra delen av Hjälstaviken kl. 10 och vandrar över till Stora backen för att titta på naturbetesmarkens fantastiska flora. Under dagen hoppas vi få se kattfot, toppjungfrulin, solvända och mycket annat. Emil V Nilsson kommer att vara guide, han är biolog, redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift har skrivit boken “Rävbacken” . Han visar växter, pratar om ängs och hagmarkernas djupa historia och visar sin bok under vandringen som pågar fram till kl. 14. Ta gärna med fika!

Sök aktivitet