De vilda blommornas dag, Arnöhuvud

18 juni 2023, 11.00
Arnöhuvud naturreservat, samling vid reservatets parkering

Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som guider besöker vi Arnöhuvuds naturreservat och tittar på floran i området. Kläder efter väder. Kontaktperson, Thommy Åkerberg 018-340465. I samarrangemang med Upplands botaniska förening.

Sök aktivitet