De vilda blommornas dag, Arnöhuvud

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 18 juni 2023
Arnöhuvud naturreservat, samling vid reservatets parkering

Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som guider besöker vi Arnöhuvuds naturreservat och tittar på floran i området. Kläder efter väder. Kontaktperson, Thommy Åkerberg 018-340465. I samarrangemang med Upplands botaniska förening.

Sök aktivitet