INSTÄLLD! Vild natur och Upplandsleden

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 14 juli 2021

Denna aktivitet är tyvärr inställd.

Florarna är Upplands vildmark. Här avlöses vidsträckta myrmarker av åldrig skog och små gläntor med äldre kulturbygd. Upplandsleden slingrar sig genom hela naturreservatet och i området finns många raststugor och andra möjligheter för övernattning. Längs med Upplandsleden ligger Risöns lägergård, här finns både stugor att hyra, en öppen raststuga och möjligheter för tältning.

Intill Risön finns gamla hag- och betesmarker där djur går och betar om somrarna. Följ med Biotopia och Entomologiska föreningen i Uppland och upptäck områdets rika liv av insekter eller prova på att vandra en bit av Upplandsleden på egen hand.

Vid  tre tillfällen finns möjligheten att följa med på en guidad vandring i närområdets varierade natur för att upptäcka insekter och andra småkryp. Med och guidar är kunniga guider från entomologiska föreningen i Uppland som visar oss det minsta livet.

Starttider för guidningarna är kl.10, kl.12 och kl.14.

OBS! begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan till biotopia@uppsala.se. Ange vid anmälan vilken tid ni vill följa med på guidningen.

Samling och start nära parkeringen vid Risöns lägergård.

 

Info angående Covid-19

Aktiviteten hålls utomhus med minskad risk för smittspridning. Vi begränsar antalet deltagare för att minska risk för trängsel. Obligatorisk anmälan, genom att skicka en intresseanmälan till biotopia@uppsala.se
Anmälan från 1/6 2021.

Sök aktivitet