Vild natur och Upplandsleden

14 juli 2021, kl.10-15

Florarna är Upplands vildmark. Här avlöses vidsträckta myrmarker av åldrig skog och små gläntor med äldre kulturbygd. Upplandsleden slingrar sig genom hela naturreservatet och i området finns många raststugor och andra möjligheter för övernattning.

Längs med Upplandsleden ligger Risöns lägergård, här finns både stugor att hyra, en öppen raststuga och möjligheter för tältning. Intill Risön finns gamla hag- och betesmarker där djur går och betar om somrarna. Följ med Biotopia och upptäck områdets rika liv av insekter eller prova på att vandra en bit av Upplandsleden på egen hand.  Med sina väl markerade leder, flertalet möjligheter till övernattning och fantastiska naturmiljö bjuder Florarna till friluftsliv för alla.

Obligatorisk anmälan till biotopia@uppsala.se

 

Info angående Covid-19

Aktiviteten hålls utomhus med minskad risk för smittspridning. Vi begränsar antalet deltagare för att minska risk för trängsel. Obligatorisk anmälan, genom att skicka en intresseanmälan till biotopia@uppsala.se
Anmälan från 1/6 2021.

Sök aktivitet