Vatteninsekter och andra bottendjur

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 26 oktober 2022
Ekonomikum

Vi får höra Lars Eriksson berätta bland annat om hur vattenlevande insekter kan användas som indikatorer på vattenkvalitet. Deltagare som vill kan få möjlighet att titta närmare på några av insekterna (larverna). Lars Eriksson har lång erfarenhet av arbete för Naturvårdsverket och SLU med bottenlevande djur från sjöar och vattendrag.

Anmälan: Senast fredag 21 oktober till stf.uppsala@gmail.com. I anmälan, vänligen ange namn, aktivitet och om du är medlem i STF.

Sök aktivitet