Vårvandring på Gröngarnsåsen

Strövområdet Gröngarnsåsen är lätt att nå på gångavstånd från Enköpings centrum. Själva åsen är täckt med skog och rik på stigar. Här ges utsikt över Dyarnas betesmarker där många fåglar häckar och rastar. Förhoppningsvis blommar även backsipporna.

Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com  senast 15 april

 

Sök aktivitet