Vardagsvandring Kungsängen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 4 september 2019
UOF, Upplands fågelskådare
Kungshörnet

När: Onsdag 4 september kl. 18
Var: Samling vid Kungsängsbrons östra fäste
Busshållplats: Kungshörnet, därifrån 600 m promenad längs gång- och cykelväg fram till samlingsplatsen

Vi promenerar upp till dagvattendammen där vi kikar efter småfågel i vass och diken. Blåhaken brukar rasta i dikena runt dammen och på vattenspegeln guppar en rörhöna omkring med sina nu stora ungar. Vi promenerar längs Kungsängen och Fyrisån söderut och spanar efter rovfåglar och annat kul i buskarna. Har vi energi kvar efter att vi sett kungsfiskaren fara förbi vid vindbron kan vi gå ut till plattformen eller fågeltornet beroende på önskemål.

Anmälan: Nej
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

Sök aktivitet