Vandringens dag – Upplandsleden Risön till Lövstabruk

12 september 2020, Prel. avfärd Östhammar kl 8.30, samling kl 9.30 vid Risön (fastslagen tid anges vid anmälan)
STF Norra Roslagen

Vi firar Upplandsleden 40 år och just denna dag även Vandringens dag som arrangeras av Svenska Turistföreningen i hela Sverige.  Firar gör vi genom att gå etapp 13 mellan Risön i Florarna och Lövstabruk.

Sträckan är ca 16,5 km och en lättgången etapp som delvis går längs grusväg, men också längs Finnsjöns strand och på jämn fin stig längs en gammal banvall. Eftersom STF Norra Roslagen fyller 30 år i år firar vi lite extra med att ordna gemensam buss från Östhammar för gemensam transport till Risön och sedan upphämtning vid Lövstabruk för återresa.

Anmälan senast 4 september till Camilla Andersson 070-541 98 57 (gärna sms). Pris ej satt ännu. Ta med egen lunch och fika för dagen. Vi räknar med en heldagstur. Mer info kommer på STF Norra Roslagens hemsida, eller kontakta dagens värd enlig ovan.

Sök aktivitet