Vandringens dag – Upplandsleden Risön till Lövstabruk

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 12 september 2020

Vi firar Upplandsleden 40 år och just denna dag även Vandringens dag som arrangeras av Svenska Turistföreningen i hela Sverige.  Firar gör vi genom att gå etapp 13 mellan Risön i Florarna och Lövstabruk.

Sträckan är ca 16,5 km och en lättgången etapp som delvis går längs grusväg, men också längs Finnsjöns strand och på jämn fin stig längs en gammal banvall. Vi pausar för lunch och fika. Eftersom STF Norra Roslagen fyller 30 år i år firar vi lite extra med att ordna gemensam buss från Gimo via Östhammar för gemensam transport till Risön och sedan upphämtning vid Lövstabruk för återresa via Östhammar – Gimo. Samarrangemang med Upplandsstiftelsen.

Avgångstider med buss (eget dubbelsäte):
kl 8.00 Gimo busstation, sedan väg 288 med ev ytterligare hållplatser fram till Östhammar
kl 8.30 Östhammar busstation, sedan väg 76 med ev ytterligare hållplatser fram till avfart vid Lövstabruk
kl 9.00 Barnens bruk, Lövstabruk

Anmälan senast 4 september till Camilla Andersson 070-541 98 57 (gärna sms). Pris STF-medlem 220 kr inkl bussresa/ej STF-medlem 260 kr inkl bussresa.  Ta med egen lunch, fika och vatten för dagen. Vi räknar med en heldagstur. Aktiviteten har begränsat antal platser kopplat till aktuella rekommendationer och för att möjliggöra rymlig plats i buss (eget dubbelsäte).
Mer info finns på STF Norra Roslagens hemsida, eller kontakta dagens värd enlig ovan.

Sök aktivitet