Vandringens dag – dammar och kolbullar

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 9 september 2023
Österbybruks busstation

Temat för årets vandringens dag inom STF är mat! Vi börjar med att gå Harvikadammen runt, en slinga på 6 km som har nyttjats som tillsynsstig för dammen från sent 1600-tal. Har vi tur så kan vi se utter. Vi kommer att servera kolbullar vid Harvikadammens rastplats.

Efter kolbullen går vi vidare till Karmdammen, en slinga på ca 2 km, där vi kommer passera den sk konstgången och Dannemora hälsobrunn med Brunnshuset. En av våra mest kända konstnärer, Bruno Liljefors, hämtade sin inspiration från miljön runt Österbybruk där han levde och verkade mellan 1917 och 1932. Vi beräknar vara tillbaka vid bilarna vid ca kl 14.

Vi bjuder på kolbulle och dryck till lunch. Medtag övrigt fika samt kaffe/te. Vi samlas kl 10 på parkeringen vid grillkiosken i Österbybruk, för samåkning till Harvikadammen.

Pris inkl kolbulle och dryck: STF-medlem 120 kr/ej STF-medlem 140 kr
Anmälan: senast 5 september till Karin Karlsson 073-032 84 07

Sök aktivitet