Vandring på Upplandsleden – Lövstabruk till Västland

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 7 oktober 2023
Samling vid Västlands kyrka

Vi fortsätter vår vandring på Upplandsledens delsträckor!  Från idylliska Lövstabruk går vandringen västerut mot Västland. Via skogsstigar och över myrmarker når vi Österlövsta, strax innan samhället passerar vi Strömarån där man tidigare flottade timmer. Vid lilla Barsjön, en fin skogssjö, kommer vi passera gamla tallar där de äldsta är runt 200 år. Vi avslutar sedan etappen vid Västlands kyrka.

Vandringen är 19.5 km. Den här etappen består mestadels av skogsstigar, förutom några kilometer grusväg runt Österlövsta. Vi kommer parkera bilarna vid Västlands kyrka och åka kollektivt (UL-buss) till Lövstabruk, där vi börjar vandringen och beräknar vara tillbaka vid Västlands kyrka ca kl 15. Medtag eget fika/lunch för 2-3 stopp

Pris: STF-medlem 50 kr/ej STF-medlem 80 kr. Utöver priset behöver du köpa en UL-biljett från Västland till Lövstabruk.
Anmälan: senast 4 oktober till Karin Karlsson 073-032 84 07.

Sök aktivitet