Vandring på Rotskär i Skutskär

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 13 september 2020
Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby

Den här vandringen gör vi på ön Rotskär. Ön, som delvis är bebyggd, har en omväxlande natur med blomrika slåtterängar, strövvänlig tallskog och raviner med lövskog. Ön är uppbyggd av sediment med hög kalkhalt som ger förutsättningar för en örtrik flora och vissa marksvampar. Delar av tallskogen är gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant uppkommen och i stort sett orörd. Här växer gråal som annars är ovanlig i länet. På Rotskärs ängar växer slåttergynnade arter som toppjungfrulin, backklöver, darrgräs, solvända och åkervädd. I skogen kan man finna den sällsynta svampen lilaköttig taggsvamp. År 2008 upptäcktes här en ny fjärilsart som man aldrig tidigare hittat i Sverige, vampyrfjärilen – som ännu har sin enda fasta förekomst i landet här på Rotskär.

Vi vandrar Rotskärslingan och dessutom bland annat ut till udden. Totalt ca 8 km.

Tag med matsäck.

På grund av Covid-19 har vi begränsat antalet deltagare till 30 personer. Anmälan görs till Heidur Gisladottir via Äventyr eller via SMS 070-6093980.

Sök aktivitet