Vandring i Storskogen, Enköping

Utflykt till Storskogen kl. 10–12, eller till kl. 15 för de som vill göra en längre tur. Anders Lindholm, kommunekolog Enköpings kommun visar. Vi träffas vid Gånstaspåret/elljusspårets start vid Gånstagården (och går Upplandsleden/ motionsspåret till Storskogen). Vi fokuserar på den gamla skogen, nyckelbiotopen i norra delen av Storskogen. Här börjar skogsdynamiken ge den riktiga skogens artmångfald, den som är beroende av död ved i olika former. Vädret veckorna innan avgör om det börjat dyka upp marksvampar. Ta med matsäck/fika.

Sök aktivitet