Utflykt till Hjälstaviken

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 3 november 2018

Vi tar oss ut till fågeltornet och kollar på de änder och gäss som fortfarande drar sig kvar. Storskrake, vigg och kricka kan rasta i stora antal och har vi tur kommer pilgrimsfalk eller havsörn och skrämmer upp flockarna till ett mäktigt skådespel. På ängarna födosöker steglitser på tistlar medans varfågeln spanar in dem från sin utkiksbuske. Tubkikare rekommenderas. Det är en bit ut till tornet men vi skådar oss fram i lugnt tempo.

Anmälan: Samuel Persson, sms till 0736854892 eller mail: samper97@gmail.com
Samling: 07:30 vid Helge Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Kostnad 70 kr.

Sök aktivitet