Upptäck den Biologiska mångfalden på Dyarna

Vi firar Biologiska mångfaldens dag genom att tillsammans upptäcka artrikedomen i naturen vid det tätortsnära naturområdet Gröngarnåsen-Dyarna. Vi gör kortare exkursioner kring samlingsplatsen, ner till ån, håvar småkryp, tittar på växter och, spanar på fåglar. Vi testar artbingo! Ta gärna med dig fika så dröjer vi kvar och lyssnar in den ljusa försommarskymningens nattsångarkör tillsammans.

Sök aktivitet