Ugglor på Bälinge mossar

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 4 april 2020
Slottsbacken

När: Lördag 4 april kl. 16.30
Var: Samling vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Busshållplats vid samlingsplatsen: Slottsbacken
Runt Bälinge mossar håller flera olika ugglearter till och det finns chans att se och höra arter som slag-, horn-, katt- och sparvuggla. Exkursionen är
väderkänslig och antalet platser är begränsat.
Kostnad: 60 kr i resekostnad
Anmälan: Lynx Beverskog, 070-889 65 88. Ange namn, mobilnummer, om du har bil och i sådana fall hur många lediga platser
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

Sök aktivitet