Aktiviteten avslutades 3 juli 2022
Södra Parkvägen

Vägbeskrivning:
Stadsbuss nummer 7 – närmsta hållplats Södra Parkvägen. Cykel – ställ på uppfarten utanför grinden. Det går att parkera bil på gatan/närliggande gator utom direkt utanför entréer till hus. Passa gärna på att ta en promenad i det närliggande naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

Liten villaträdgård med fokus på avkoppling och biologisk mångfald. Välkommen genom grinden till denna tämligen lummiga, avskilda plats!

Syfte med dagen: Inspirera och prata om vad man kan göra för den biologiska mångfalden som privatperson. Är vi flera så prata med varandra! Vikten av återhämtning i en grön miljö. Sitt gärna ner någonstans!

Bilder: Hona av blågrön mosaikslända som lägger ägg. Översiktsbilderna av trädgården är tagna i augusti. Mindre tåtelsmygare i daggsalvia. Psiaftonflylarv som bodde i körsbärsträdet. Blomfluga i buddlejan (sensommarbild). Eldlus i stockrosen. Purpurmott på kärleksörten. Nymf av grön bärfis (inte riktigt vuxen alltså). Honungsbi som samlar pollen i rölleka. Kaprifol.

Övrigt: Stenläggning så det går att komma en bit in i trädgården med hjul. Två mindre dammar varav den äldre har en av tidens tand påverkad kant av sten och här bor det fiskar. Stenarna vippar – så gå inte för nära! Ingen planerad försäljning av växter. Eventuellt en mindre fotoutställning.

Sök aktivitet