Tedaröns naturreservat

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Följ med våra guider Gillis Aronsson och Sara Lindh ut till naturreservatet Tedarön. Här finns många fina naturmiljöer och vi kommer att uppleva den fina strandmiljön, beteshagar, löv- och barrskog.  

Ta gärna med eget fika. Guidningen är en del av satsningen Friluftslivets år.

 

Gemensam båtfärd till naturreservatet från Gubbudden. Båtfärden tar ca 10 minuter. 

  

Anmälan: Anmälan görs senast 16 augusti till Upplandsstiftelsen, Elisabet Odhult: 070-586 31 25 eller elisabet.odhult@upplandsstiftelsen.se. Mer information om samlingsplats och guidningen fås efter anmälan. 

 

Info angående Covid-19

Coronaanpassning: Aktiviteten hålls utomhus med minskad risk för smittspridning. Vi begränsar antalet deltagare för att minska risk för trängsel. Obligatorisk anmälan. 

Sök aktivitet