Tedaröns naturreservat

Följ med våra guider Gillis Aronsson och Sara Lindh ut till naturreservatet Tedarön. Här finns många fina naturmiljöer och vi kommer att uppleva den fina strandmiljön, beteshagar, löv- och barrskog.  

Ta gärna med eget fika. Guidningen är en del av satsningen Friluftslivets år.

 

Gemensam båtfärd till naturreservatet från Gubbudden. Båtfärden tar ca 10 minuter. 

  

Anmälan: Anmälan görs senast 16 augusti till Upplandsstiftelsen, Elisabet Odhult: 070-586 31 25 eller elisabet.odhult@upplandsstiftelsen.se. Mer information om samlingsplats och guidningen fås efter anmälan. 

 

Info angående Covid-19

Coronaanpassning: Aktiviteten hålls utomhus med minskad risk för smittspridning. Vi begränsar antalet deltagare för att minska risk för trängsel. Obligatorisk anmälan. 

Sök aktivitet