Stadsskogens Dag

28 augusti 2022, Klockan 11 - 15
Sommarro busslinje 2, 7, 12 eller Döbelnsgatan busslinje 30

Välkommen till marknadsdag i Stadsskogen där vi tillsammans med föreningar m.fl. bjuder in till natur- och friluftsaktiviteter för stora och små. För dem som blir hungriga under dagen kommer det finnas olika slags mat och fika till försäljning.

Sök aktivitet