Slåtterdag i å-rummet i Knivsta

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 16 juni 2019
Omställningsgruppen i Knivsta
samling vid eken söder om stora parkeringen öster om ån, 250 m norr om järnvägsstationen.
Knivsta station

Slåtter i å-rummet i Knivsta. Vi fagar, röjer och slår i å-rummet längs Knivstaån. Vi visar hur man slår med lie och hur man håller lien vass. Vi undersöker floran längs å-rummet och planterar ut vilda ängsväxter. Ta med matsäck och lie, räfsa och sekatör om du har. Omställningsgruppen och Carin von Köhler från Knivsta kommun guidar och lär ut. Ingen anmälan krävs.

 

Sök aktivitet