Slåtter på Rölundaängen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 2 juli 2023
Häggeby kyrka, från hållplatsen är de 1,5 km vandring längs grusväg fram till ängen.

För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaåsen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har), arbetshandskar samt fika. Kläder efter väder. Samling vid ängen. Vägvisare från Häggeby kyrka. Följ grusvägen mot Nederhassla gård, därefter 150 meters promenad på Upplandsleden fram till ängen.

Kontaktperson, Håkan Nihlman 073-8005553.

Sök aktivitet