Skräntärnor i Uppland!

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 8 mars 2023
Ekonomikum

Skräntärnan är världens största tärna och en av Upplands karakteristiska kustfåglar. Östersjöns största koloni av skräntärnor finns vid upplandskustens små öar och skär, och arten är en regional ansvarsart för Uppland. Vintrarna spenderar skräntärnorna i Afrika söder om Sahara, och återvänder till Sverige i april – maj.

Hör Ulrik Lötberg, ornitolog och ordförande för UOF Upplands Fågelskådare, berätta om denna sällsynta fågel och hur man praktiskt arbetar med att bevara arten i Uppland.

Föredraget riktar sig till ungdomar och vuxna.

Varmt välkomna!

Anmälan: Ingen anmälan

Kostnad: Gratis

Sök aktivitet