Skogsbruk och biologisk mångfald – i går, i dag och i framtiden

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 17 november 2021
Ekonomikum

Välkomna på en föreläsning med Joachim Strengbom om skogsvård och biologisk mångfald!

Joachim Strengbom är docent vid institutionen för ekologi och bedriver forskning kring frågor som inkluderar allt från skoglig naturvård till ekosystemekologi. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på hur globala miljöförändringar påverkar skogsfloran och vad det innebär för skogens ekonomiska och miljömässiga värden.

Joachims egen beskrivning av föreläsningen:
Skogen, eller kanske mer precist hur och till vad och hur vi bör nyttja skogen, är ett hett debattämne. Debatten är starkt polariserad och präglas av stora meningsskiljaktigheter. Det är ofta svårt att veta vilka argument som har vetenskapligt stöd och vilka som huvudsakligen är åsikter. Jag kommer under föreläsningen att med stöd av egen och andras forskning försöka belysa hur skogen och mångfalden påverkas av skogsbruk. Målsättningen är att försöka förmedla vad vi faktiskt vet och vad vi i dagsläget saknar kunskap om. Jag kommer både att försöka beskriva vad vi vet kring hur påverkan från skogsbruk sett ut historiskt perspektiv och hur det ser ut i dag. Några av de frågor som jag kommer att försöka belysa är vilken skillnad/nytta gör dagens miljöhänsyn, vilken del av mångfalden finns huvudsakligen i reservat, impediment och nyckelbiotoper och vilken del av mångfalden finns i den brukade skogen? Hur bra fungerar de metoder som används för att identifiera vilken skog som kan avverkas och vilken skog som ska lämnas? Avslutningsvis kommer jag att göra en framtidsspaning där jag kommer att identifiera vilka vägval som jag tror blir avgörande.

OBS! Obligatorisk anmälan! Anmäl dig här: https://forms.gle/2EZMJ5aSJM2oUhf2A

Nya skogsgruppen i Uppsala bjuder på fika!

Sök aktivitet