Skogsutflykt till Nåsten

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 20 november 2021
Håga gård

Kom ihåg att du behöver cykel.

Följ med ut till Nåstens finaste skogsmiljöer.
Tätortsnära naturreservatet Hågadalen-Nåsten ligger inom räckhåll för alla Uppsalabor.
Några kilometer in i Nåsten är det svårt att föreställa sig att det finns en storstad en bit bort.
Här finns en spännande värld av outtömliga upptäcktsmöjligheter, en biologisk mångfald av arter och naturtyper.
En skogsvärld värd att älska.
En skyddad skog, men hela skogen är inte skyddad från skogsbruk.

Vi lånar ett citat från boken Om tiden och vattnet : en berättelse om vår framtid av Andri Snær Magnason:
”Du skyddar bara det du älskar,
du älskar bara det du känner till.
Du känner bara till det du fått lära dig.”

Följ med oss ut i finaste skogen så lär den oss att älska den!
Idag tar vi några timmars paus från det bebyggda, det stadsmässiga, tillrättalagda och bort från de “välskötta” likåldriga fattigskogarna.
Med cykel tar vi oss en bit in i Nåsten, till skogens vildare delar. Där vi får klättra upp till hällmarkerstallskogen och dess lavmattor och hasa oss ner till gransumpskogens mossmattor, där tassar vi runt kring fallna döda trädjättar fulla av liv.
Vi som visar och delar våra skogskunskaper är Samuel Persson och Anders Lindholm, två biologer och ivriga ideella gammelskogsälskare från Nya skogsgruppen.
Tillsammans med er så letar vi efter naturvårdsarter, signalarter och undersöker varför de hotade arterna är just hotade. Vad skiljer den här rika skogen från den triviala? Åldern, åldersvariationen, trädslagsvariationen och kontinuiteten är viktiga orsaker. Vi visar hur vi kan hitta intressanta skogsmiljöer med mobiltelefonens kartor.

Skogen debatteras som aldrig förr. Vad är det som diskuteras? Vad är det som står på spel?
Kanske såg du filmen Om skogen på Fyrisbiografen i måndags (15 november) – då är den här turen för dig!
Men du behöver inga förkunskaper, bara en nyfikenhet på skog.
Börja lära känna skogen på djupet, bortom skogsbilvägarna, där inga stigar går, där skogen är alla de arter den behöver ha för att vara en riktig skog. En skog som är så mycket mer än bara virkesträdens värden.
Tycker du om skogen så är du välkommen till Nya skogsgruppen, en skogsgrupp som är knuten till naturskyddsföreningen Uppsala.

Samling vid Hågahögens parkering (även kallad Kung Björns hög).
Vi träffas vid parkeringen kl 10:00.
OBS: Ta med cykel, eftersom vi ska cykla några kilometer längs skogsbilväg.
Ta med fika, lunch och gärna sittunderlägg.
Ingen anmälan.

Frågor: Anders Lindholm 073-152 19 50

Sök aktivitet