Skogstur i Fagerskogen

Med Anders Lindholm, kommunekolog på Enköpings kommun som guide. I samband med den internationella Biologiska mångfaldens dag.  kl. 15–17 eller fram till kl. 20 för de som vill vara kvar i skogskänslan. En tur till de delar av skogen där träden blivit gamla och en del fallit som lågor. Här bjuder den äldre skogens dynamik på biologisk mångfald som är beroende av död ved i olika former. Barnfamiljer är förstås välkomna och vi ser till att det blir något att upptäcka för alla åldrar. Ta med fika eller en rejäl matsäck för de längre turer.

Sök aktivitet