Skogens hemliga liv – svamparna i marken

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 18 oktober 2023
Ekonomikum

Svampar står för en stor del av skogens biologiska mångfald och är centrala för många av skogens processer. Vi lär oss alltmer om deras biologi och vilka de är, men fortfarande finns många frågor kvar att besvara, bland annat hur skogsbruket påverkar dem och deras livsmiljö.

Varför finns svamparna där de finns? Vilken betydelse har svamparnas nätverk? Blir de lika gamla som träd? Vilken roll spelar svamparna för kolinlagringen i mark och hur påverkar egentligen skogsbruk svamparna? Detta är några av de frågeställningar som Anders Dahlberg svampforskare och professor vid SLU i Uppsala kommer att beröra i sitt föredrag.

Ingen anmälan eller kostnad.

Sök aktivitet